BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240202T102205Z DESCRIPTION:Save the date: VIND2024 22-23 oktober!\n \nVIND är Nordens st örsta årligt återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen – den främsta arenan för nätverkande\, kunskap och inspiration kring vindkraf t och förnybar energi.\n \nAll uppdaterad information finns på VIND2024 (vindkonferensen.se) \n DTEND;VALUE=DATE:20241024 DTSTAMP:20240202T102205Z DTSTART;VALUE=DATE:20241022 LAST-MODIFIED:20240202T102205Z LOCATION:Stockholm Waterfront (Nils Erikson Plan 4\, 111 64 Stockholm) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:VIND2024 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000453CE34754DA01000000000000000 0100000004E37A7800CD8E644813CA4B26C8F614F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Save the date: VIND20 24 22-23 oktober!

 \;

VIND ä\;r Nordens stö\;rsta å\;rligt å\;terkommande mö\;tesplats fö\;r vindkraftsbr anschen –\; den frä\;msta arenan fö\;r nä\;tverkande\, ku nskap och inspiration kring vindkraft och fö\;rnybar energi.

 \;

All uppdaterad information finns på\; VIND2024 (vindkonferensen.se)

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1080M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR