Basen i framtidens energisystem

Enligt Energimyndigheten har ett scenario med 90 TWh vindkraft i ett 100% förnybart elsystem år 2040 fördelar jämfört med andra scenarier med mindre vind.  Om utbyggnadstakten på 4 TWh per år håller i sig passerar vindkraften kärnkraften och blir näst största kraftslag redan år 2025. Vattenkraften är fortsatt störst och central för energiomställningen och det är därför av högsta vikt att vi behåller dess produktion och reglerförmåga.

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Erik Brandsma

VD / Styrelseledamot

Jämtkraft / Svensk Vindenergi