Lagring och reglering ökar värdet på vindkraften

Konferensen har hittills berört ett antal olika lösningar i ett förnybart elsystem. Vi har tex sett att utbyggnad av elnätet är samhällsekonomiskt lönsamt, och att vattenkraften kan klara merparten av regleringen när kärnkraften når sin tekniska och ekonomiska livslängd. Tillsammans med flexibel användning och stödtjänster är detta variabler som ökar värdet på den svenska vindkraften, och gör den ytterligare konkurrenskraftig i relation till övriga Europa.
Lagring är en ytterligare nyckel, där batterier kan vara ett sätt. Idag tittar vi dock extra på ett annat alternativ: vätgasen. Hur relevant kommer tekniken bli och på vilket sätt? Kommer den i praktiken möjliggöra tillvaratagande av vinden när det blåser som mest och kostar som minst? 

Lisa Göransson

Forskarassistent energiteknik

Chalmers