Vad kan Sverige lära av Danmark?

Danmark är det land i världen som har störst andel av sin elproduktion från vindkraft – hela 40 %. Vilka lösningar för elsystemet har de valt? Hur har de handskats med tillståndsprocesser och marknadsfrågor? Vi sväljer stoltheten en stund och lyssnar på lite goda råd från storebror.

CAMILLA HOLBECH

Vice vd

Danish Wind Energy Association

TRINE DALSGAARD

Marknadschef Danmark och Norge

Vestas