Lilla scenen i utställningshallen

Här inleds och avslutas konferensen och däremellan hålls löpande mikropresentationer av utställare.

_________________________________________________

Program 23 oktober

Klicka på rubriken för länk till ev. PPT

8.45 Inledning: Vind och vatten 90% – framtidens bas i energisystemet

Enligt Energimyndigheten har ett scenario med 90 TWh vindkraft i ett 100% förnybart elsystem år 2040 fördelar jämfört med andra scenarier med mindre vind.  Om utbyggnadstakten på 4 TWh per år håller i sig passerar vindkraften kärnkraften och blir näst största kraftslag redan år 2025. Vattenkraften är fortsatt störst och central för energiomställningen och det är därför av högsta vikt att vi behåller dess produktion och reglerförmåga.

 • Charlotte Unger Larson, VD, Svensk Vindenergi
 • Erik Brandsma, VD / Styrelseledamot, Jämtkraft / Svensk Vindenergi

9.45 Delta4000 – Track record and innovations (ENG)

An update on the latest Delta4000 turbine models and their track record on the market.

 • Max Jungk, Director, Product Strategies, Nordex

10.45 ENERCON presenterar Quadra International

Vindkraftsinvesteringar är i allt högre grad marknadsbaserade och exponerade mot elmarknadsrisker. ENERCONs svar på utveckling är att grunda ett eget elhandelsbolag – Quadra International. Quadra International är fokuserade på  portföljförvaltning och origination.

 • Martin Olsson, Portfolio Manager, Quadra International

11.45 Key factors in windfarm projects – knowledge saves you time, money and carbon. (ENG)

Key factors in windfarm projects include; timeline for completion date. Constructions costs for access roads & crane hardstands, environmental impact & safety of transports and lifts. We will show you how to reduce the risk for all.

 • Per Ken Åberg, Regional Director Northen Europe, Tensar

13.45 Identification of sub-optimal performance using machine learning techniques (ENG)

Understanding wind turbine performance status improves operations, maintenance and the assessment of future energy production. Until now the status labelling of historical SCADA data have been performed manually.  What if machine learning methods can be used for generalisation of the model across wind farms with different manufacturing properties and geographical location?”

 • Jan Näs, Senior Engineer, Renewable Energy Analytics, DNV GL Energy

15.05 Tårta och 10-årsfirande med jubileumspanelen

Ta med en bit tårta och kaffe och lyssna till Mattias Goldmann samtala i soffan med fyra av branschens giganter. Hur var det på den tiden när föreningen bildades? Vilket är deras galnaste minnen? Hade de någonsin kunnat föreställa sig att vindkraften redan 2022 kommer stå för en fjärdedel av Sveriges elförsörjning?

 • Matthias Rapp, Tidigare vd för Svensk Vindenergi och VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer)
 • Pamela Lundin, Tidigare styrelseledamot i Svensk Vindenergi och VIS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige)
 • Gunnar Fredriksson, Tidigare vd Svensk Vindenergi och vd för VIS (Vindkraftsleverantörerna i Sverige)
 • Maria Röske, Styrelseledamot för Svensk Vindenergi och tidigare styrelseledamot för VIP (Vindkraftens Investerare och Projektörer)

17.05 DEKRA Concept Solutions för Vindkraft!

DEKRAs breda utbud av tjänster paketerat i kundspecifika koncept lösningar! Allt från betongkontroll till ackrediterad besiktning av hissar.

 • Christian Leward, Manager Wind, DEKRA

18.05 Wind power as it should be vs Wind power as it is. (ENG)

A dive into the problem with democracy and the industry dynamics creating a suboptimal amount of clean MWhs.

 • Jonas Corné, Founder & CEO, Greenbyte

 

Traditionsenlig avslutning är gästen i soffan, 2019 världsmästarinnan Heidi Andersson.

______________________________________________

Program 24 oktober

Klicka på rubriken för länk till ev. PPT

Nästa generations torn – en oväntad möjlighet till klimatneutral vindkraft!

Modvion bygger nästa generations torn till vindkraft – ökad höjd för att nå starkare vindresurser, med förbättrad logistiklösning och i ett material som förbereder oss för morgondagens torn på över 200m navhöjd. Genom smart användning av Nordiska limträprodukter har vårt torn 55 % högre styrka per vikt än dagens ståltorn och medräknat kolinlagringen i tornet så finns potential att göra vindkraften koldioxidneutral, dessutom till lägre kostnad än ståltorn!

 • Otto Lundman, VD, Modvion AB

15.00 I soffan med Heidi Andersson

Heidi Andersson är den elvafaldiga världsmästaren i armbrytning som nu riktar in sitt entreprenörskap på klimatomställning. I Storuman byggs det ekohus och egenproducerad energi, och i TV-serien Storuman Forever får vi följa arbetet med att inkludera även övriga kommunen, både boende och politiker. I soffan på utställarscenen får moderator Mattias Goldman chans att ställa några personligare frågor till Heidi, och dessutom testa på en lektion i konkret handlingskraft vid armbrytarbordet. Även publiken utlovas en omgång, om du är kvinna nog för utmaningen!

 • Mattias Goldmann, Konferensmoderator / Hållbarhetschef, Sweco
 • Heidi Anderseson, armbryterska och klimatentrepenör