Välkommen till lilla scenen!

På utställarscenen inleds och avslutas konferensen och däremellan hålls löpande mikropresentationer på utvalda teman.
Är du utställare och vill boka plats för en presentation? Mejla oss! Programmet från 2017 hittar du här

__________________________________________________