Förändring av miljöbalken och kommunens roll vid etablering

För att nå Sveriges mål om 100% förnybar el till 2040 behöver vindkraften öka med 4 TWh per år 2020-2040. En halv sekundmeter kan öka totalproduktionen för en vindkraftpark med 25 %, och med högre vindkraftverk når man starkare vind. Större = färre = mindre påverkan.  Om tillstånden gör det möjligt att använda den senaste tekniken behöver antalet vindkraftverk i Sverige år 2040 inte överstiga antalet år 2022, trots att produktionen däremellan kommer att ha ökat med ca 50 TWh.
Under sessionen diskuteras kommunens roll i tillståndsprocessen, vilken lokal nytta vindkraften bidrar med, samt hur miljöbalken kan justeras för att tydligare väga in vindkraftens stora klimatnytta. Samt hur EU:s förnybarhetsdirektiv kan hjälpa,  och om det finns ytterligare lagjusteringar att överväga.

ANN-SOFIE ERIKSSON

Sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges kommuner och landsting

LARS STJERNKVIST

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Norrköpings kommun

MARI-LOUISE WERNERSSON

Vindkraftsamordnare (C)

Sydöst

KJELL ÖJERYD

Kommunstyrelsens ordförande

Sorsele Kommun

TOVE ANDERSSON

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

OLA HANSÈN

Senior rådgivare hållbar energi och klimat

WWF

PIA PEHRSON

Delägare och advokat

Foyen Advokatfirma

HANNA RYDHED

Miljö- och tillståndsansvarig

Stena Renewables

SARA ARVIDSON

Hållbarhetsansvarig

OX2 (Foto: Patrick Miller)

Karin Bäckstrand

Ledamot

Klimatpolitiska rådet