Betydande förändringar i sikte

Detta är ett spännande år för alla som arbetar med tillståndsfrågor. Ett antal olika förbättringar för tillståndsprocessen föreslås från flera statliga utredningar, med potential att påverka både nät och produktion positivt. Inte minst föreslås en förändring av Miljöbalken så att klimatnyttan vägs in. Det kommunala vetot föreslås också justeras så att beslutet kommer tidigt i processen, är motiverat, tydligare gäller lokalisering och kan överklagas. Session ger dig en övergripande sammanfattning över de förslag som ligger på bordet, och vikten av att dessa blir verklighet.

Anna-Karin Hatt

VD

Lantbrukarnas Riksförbund (Foto: Johanna Lorin)

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Ola Hansén

Senior rådgivare hållbar energi och klimat

Världsnaturfonden WWF