Rundabordsamtal om Tillståndsfrågor

Nätverkslunch kl 12,  Rundabordssamtal 12.45

Klockan 12 startade nätverkslunchen på balkongen, för dig som arbetar med tillståndsfrågor. KL 12.45 fortsätter vi med för rundabordssamtal på samma tema, i lokal Strindberg. Syftet är stärka samtalet mellan olika grupper, inte minst mellan branschen och handläggare på kommuner och länsstyrelser. Vi hoppas kunna öka kunskapsnivån kring vindkraftens förutsättningar och förståelsen för olika aktörers perspektiv, för en ännu effektivare och hållbarare tillståndsprocess. Arrangemanget görs i samarbete med Energimyndigheten.

Vilka deltar? Vad diskuteras?

Detta är för dig som föranmält dig via konferensens anmälningsformulär. Om du tillhör branschen gäller även att du fått meddelande om plats efter sista anmälningsdag.