För dig som arbetar med tillståndsfrågor

Välkommen till nätverkslunch för dig som arbetar med tillståndsfrågor! Vi ses på Balkongen, i utställningshallen. Efteråt går vi gemensamt till rundabordssamtalen i salen Strindberg.
Se översikt lokaler här.  Lunchen är en del av Tillståndsdialogen.