Ekologi och ekonomi, globalt och lokalt

Vindkraftsproduktionen väntas dubbleras till 2030, men bara häften så många verk kommer behövas. Mindre miljöpåverkan tack vare teknikutvecklingen! En förutsättning är att vindkraften kan byggas där det blåser bra, vilket är avgörande även ur ekonomiskt perspektiv när el- och certifikatpriser är låga. Vinner vindläget så vinner alla – så hur lyckas vi med lokaliseringen?

Del 1: Inledning och problemformulering     /     Del 2: Målsamtal med Miljö- och energidepartementet

Del 3: Myndigheter med gemensamt mål     /    Del 4: Lyckad lokalisering för lokal och global nytta 

CHARLOTTE UNGER LARSON

Verkställande direktör

Svensk Vindenergi

PER ÄNGQUIST

Statssekreterare hos miljöminister Karolina Skog

Miljö- och energidepartementet

BJÖRN RISINGER

Generaldirektör

Naturvårdsverket

ERIK BRANDSMA

Generaldirektör

Energimyndigheten

HANNA RYDHED

Miljö- och tillståndsansvarig

Stena Renewables

MARIA PETTERSSON

Professor i miljö- och naturresursrätt

Luleå tekniska universitet

Avbokad pga sjukdom

Ersättare presenteras inom kort

Länssttyrelsen