Tillstånd – så undanröjs hindren

Vindkraftsproduktionen väntas dubbleras till 2030, men den lokala miljöpåverkan minskar tack vare teknikutveckling. En förutsättning är att vindkraften kan byggas där det blåser bra, vilket är avgörande även ur ekonomiskt perspektiv. Vinner vindläget så vinner alla – så hur lyckas vi med lokaliseringen? Sara Berwick från Miljö- och energidepartementet inleder med att berätta om utredningen som undersökt hur effektivare miljöprövning kan främja grön omställning.

Cecilia Dalman Ek

Sessionens moderator

Vindkraftsamordnare Sydväst (S)

Stefan Nyström

Chef klimatenheten

Naturvårsdverket

Karin Thomasson

4:e vice ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting (Mp)

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Ylva Lundkvist Fridh

Samordnare lokal ekonomi och omställning

Hela Sverige ska leva

Peter Ardö

Chefsrådsman

Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt

Sarah Berwick

Departementsekreterare

Miljö- och energidepartementet