Vätgasproduktion och marknad för stödtjänster

Om bara några år kan vindkraften vara Sveriges näst största kraftkälla. Med det följer en viktigare roll, och ett större ansvar, för energisystemet i stort. En spännande utveckling området är produktionen av vätgas i anslutning till vindkraftsparken, vilket kan öka flexibiliteten och bidra till att balansera elnätet. Ett annat framsteg, där Sverige sakta men säkert börja komma upp på banan, är utnyttjandet av stödtjänster från vindkraft på balansmarknaden.

Markus Bäck

Head of Wind & Customer Optimisation Nordic

Vattenfall

Tobias Nylander

Head of Construction and Development

Rabbalshede Kraft