Stoppregel och kontrollstation för elcertifikaten

Med nuvarande investeringstakt kommer elcertifikatsystemet ha spelat ut sin roll redan 2018 och det är därför av stor betydelse att införa en stoppregel för att säkra värdet på elcertifikaten över tiden. Under 2018 utreder Energimyndigheten frågan. Hinner de klart i tid? Vad blir resultatet?

LARS ANDERSSON

Enhetschef för Förnybar Energi

Energimyndigheten