Ökade intäkter och stabilitet i växelverkan

Redan idag kan vindkraften erbjuda ett antal stabilitetsstärkande faktorer för elnätet, assistans vid brist på svängmassa eller nedreglering vid överskott på produktion. Varje kraftslag har sina styrkor och begränsningar, vindkraften är mindre uthållig än vattenkraften men reagerar samtidigt snabbare. Med en viss anpassning och utveckling av det sätt som Svenska kraftnät idag upphandlar förbrukningsflexibilitet kommer vindkraften kunna både buda och bidra mer i framtiden. Det ger inte bara hjälp till elsystemet, utan också ökade intäkter till producenten.

Johanna Lakso

Vd

Power Circle

Pamela Lundin

COO

Enercon

Stefan Braun

Vice VD

Bixia

Erik Ek

Strategisk driftchef

Svenska kraftnät

Pelle Bergschöld

Regional Business Development Manager

Nordex Sverige