Hur snabbt går utbyggnaden?

Enligt WindEuropes årliga statistik så är Sverige den hetaste marknaden för vindkraft i Europa, och större investeringsbeslut har tagits i Sverige än i Frankrike, Spanien och Danmark tillsammans. Den senaste tidens snabba svenska utbyggnad motsvarar ungefär en halv kärnkraftsreaktor om året och innebär att elcertifikatssystemet sedan länge är fullt. Sett till investeringsbeslut har riksdagens mål om 18 TWh vindkraft till 2030 redan överträffats. Under den här sessionen presenteras Svensk Vindenergis uppdaterade statistik. Vad är de senaste detaljerna kring utbyggnaden och hur påverkar siffrorna den uppdaterade prognosen?

Charlotte Unger Larson

Vd

Svensk Vindenergi

Mattias Wondollek

Elnät och marknad

Svensk Vindenergi