Hur snabbt går utbyggnaden och vad får vi för elen?

Elpriserna har efter ett blött år och Coronakris varit problematiskt låga för producenten. Långsiktigt påverkar flera av de saker som redan behandlats under konferensen; ett förändrat klimat, möjligheter till flexibilitet och lagring samt förväntad elektrifiering. Till det kommer priset på utsläppshandeln, och förväntad storlek på utbyggnaden. Svensk Vindenergi lanserar sin senaste statistik, och Medlemsföretaget Modity analyserar vilka effekter detta och andra variabler kan komma att få på elpriser. Samt vilket tillskott, om något, som certifikat och ursprungsgarantier kan tänkas ge.

Daniel Kulin

Strategisk analytiker

Svensk Vindenergi

Susanne Kolmert

Projektledare

Modity