Ökad synlighet inför den svenska marknaden

Det övergripande syftet med VIND är att främja svensk vindkraft. Stort tack till alla våra sponsorer som gör detta arbete möjligt! Vill du också synas lite extra? Kontakta oss gärna för individuella lösningar.