Ökad synlighet inför den svenska marknaden

Stort tack till våra sponsorer!
Det övergripande syftet med VIND är att främja svensk vindkraft. Stort tack till alla våra sponsorer som gör detta arbete möjligt!

Du kan välja mellan att färdiga koncept eller kontakta oss för individuella lösningar.

  • Marknadsföringspaket (fulltecknat)
  • Badge band (bokat)
  • Anteckningsböcker (bokat)
  • Middagsvärd (ledig)

Linda Burenius, Head of Public Affairs på OX2 och styrelseordförande för Svensk Vindenergi

”VIND är en viktig mötesplats som vi på OX2 har sponsrat i många år. Det är spännande och lärorikt att följa diskussionen om hur vi ska ta oss till ett helt förnybart elsystem. Jag ser mycket fram emot årets konferens”