Program

VIND 2016

Seminarieprogram 2016

Program VIND 2016

Onsdag 26 oktober

08.00 Dörrarna öppnas! Registrering och fika i utställningshallen

09.00 Uppvärmning på utställarscenen (endast ett fåtal platser – kom i tid!) 
Framtidsspaning och resumé över året som gått under ledning av konferensens moderator Mattias Goldmann, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Vad har hänt på förnybarhetsområdet? Vilka blir de viktigaste frågorna framöver?

Susanna Baltscheffsky, klimat- och miljöjournalist, f.d. chefredaktör, Ny Teknik
Maud Olofsson, f.d. närings- och energiminister samt f.d. partiledare (C)
Markus Wråke, vd, Energiforsk
Matilda Afzelius, ordförande, Svensk Vindenergi

09.20 Scenbyte – vi förflyttar oss till Mälarsalen

09.30 Renewable energy key in the new climate economy (in English)
It is time to move from rhetoric to reality – and financing the energy transition is our next challenge. We know the capital exists, we just need to unlock it. Money is already streaming into the low-carbon economy. Once we lower the risks of low-carbon investment, it will become a flood.

Helen Mountford, Program Director, The New Climate Economy

Kommentarer och samtal med Maud Olofsson, tidigare närings- och energiminister samt f.d. partiledare för Centerpartiet.

10.00 Ibrahim Baylan om energiuppgörelsen och fortsatta framsteg för förnybart

Fem partier har slutit en bred politisk överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Hur ser vägen framåt ut för att vi gemensamt ska nå de mål som satts upp? Vilken betydelse har energiuppgörelsen för fortsatta framsteg mot mer förnybart? Hur påverkar besluten utvecklingen av vindkraften i Sverige och övriga Europa?

Ibrahim Baylan, Energi- och samordningsminister

Kommentarer och samtal med Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi

10.30 Paus med nätverkande och fika
Energiminister Ibrahim Baylan besöker utställningshallen. Nätverket för vindbruk startar sina seminarier i Fogelströmssalen.

11.20 Energikommissionen leder hearing med forskare och investerare
Energiöverenskommelsen innebär en övergång till ett helt förnybart elsystem, med 2040 som målår. Sverige ska dessutom fortsätta vara nettoexportör av el. Hur stora investeringar innebär detta framöver? Vilka eventuella utmaningar behöver lösas för att nå uppsatta mål?

Filip Johnsson, professor i Energi och Miljö, Chalmers Tekniska Högskola
Lars Blomfeldt, direktör M&A med ansvar för finansieringsfrågor, EY

Lise Nordin, ledamot, Energikommissionen (MP)
Åsa Westlund, ledamot, Energikommissionen (S)
Rickard Nordin, ledamot, Energikommissionen (C)
Lars Hjälmered, ledamot, Energikommissionen (M)

12.00 Lunch och nätverkande i utställningshallen

Klockan 13.30 återupptar Nätverket för Vindbruk sina seminarier i Fogelströmssalen.

13.30 A unique position for Sweden as we await the new Renewable Energy Directive
Sweden has a key position in EU when it comes to wind energy, as one of only 7 member states with clear targets and policies in place for renewables post-2020, and significant potential for the further development of both onshore and offshore wind. What further opportunities will the Commission’s proposal for a new Renewable Energy Directive present for the Nordic wind energy sector?

Giles Dickson, CEO, Wind Europe (in English)

13.50 Finansiering på kort och lång sikt
Under året 2016 revideras ramarna för de europeiska utsläppsrätterna. Vi diskuterar vilka konsekvenser detta får för intäkterna i Sverige, och vilka åtgärder som krävs för att säkra utbyggnadstakten fram tills dess att den internationella marknaden för utsläppsrätter fungerar. När väntas marknaden för utsläppsrätter fungera? Hur får vi ordning på elcertifikatsystemet? Hur säkerställs investeringar i havsbaserad vindkraft?

Inledning av Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker, Fores

Cecilie Tenfjord-Toftby, ledamot, Energikommissionen (M)
Joshua Prentice, handläggare, Miljö- och energidepartementet
Daniel Johansson, vd, Arise
Lise Nordin, energipolitisk talesperson, Miljöpartiet

14.25 Min inställning till omställning – samtal med det svenska näringslivet
Näringslivet har utpekats som extra viktig aktör i omställningen för att nå de globala målen som sattes i Paris. Hur går vi från ord till handling i inom svenskt näringsliv? Hur kan energibranschen medverka?

Ylva Öhrnell, miljöchef DHL och ordförande Nätverket för Hållbart Näringsliv
Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS och affärsområdeschef Ovako Hofors
Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

14.45 Paus med nätverkande och fika

15.35 Malin möter Maria – om det smarta elnätets roll för ett förnybart elsystem
Många svar finns på frågor om balans, reglering, god elkvalitet och säkring av effekt inom det förnybara elsystemet. Vilka är det smarta elnätets viktigaste funktioner? Vilken är den senaste tekniken, och vilka incitament saknas för att få den på plats?

Maria Sandqvist, chef, Kansliet för smarta elnät
Malin Hansson, politisk sakkunnig energi, Centerpartiet

15.50 What’s new on the Nordic renewable energy scene (In English)
Two major wind energy coferences take Place parallel to Wind 2016 one in Finland and one in Denmark. We call them up to find out what the most pressing themes on the agenda are for renewable energy in our neighboring nations.

Anni Mikkonen, CEO, the Finnish Wind Power Association
Jan Serup Hylleberg, CEO, Danish Wind Energy Association

16.00 Hållbar utbyggnad av vindkraft – i goda vindlägen
När olika intressen vägs mot varandra finns risk att helhetsperspektivet uteblir och att det lokala intrånget får större fokus än vindkraftens globala nytta. Resultatet blir ofta att vindkraften förpassas till sämre vindlägen, vilket drabbar både ekonomi och miljö. Hur kan Naturvårdsverket, försvaret, kommuner och länsstyrelser bli bättre på väga in vindkraftens klimatnytta vid tillståndsprövning?

Andreas Regnell, strategichef, Vattenfall
Pia Pehrson, advokat och partner, Foyen Advokatfirma.

Karin Thomasson, 4 vice ordförande och ansvarig klimatfrågor (MP), Sveriges kommuner och landsting
Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten
Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket
Peter Jeppsson, officer och ledamot i Försvarsutskottet (S)

17.00 Mingel i utställningshallen
Här kombineras nytta med nöje när utställare bjuder på dryck och tilltugg bland montrarna. Varmt välkommen till bland annat Arkaden och Galleriet!

19.00 Middag i Mälarsalen
Avsluta första dagen med en gemensam middag med utsikt över Stockholms vatten och Stadshus. Årets vinnare av Stora Förnybarhetspriset presenteras, och Axpo bjuder på levande musik.

Torsdag 27 oktober

09.00 Samtal med vinnaren av Stora Förnybarhetspriset 2016
Vinnarföretaget år 2016, som kvällen innan fått ta emot Stora Förnybarhetspriset, frågas ut om sina satsningar på förnybar energi. Tidigare år har vi bl.a. hört vinnarna Google, Tesla och Ikea berätta om sitt förnybarhetsarbete. Vem vi möter i år är än så länge hemligt.

09.10 Fokus: förbättrad lönsamhet

Gästmoderator: Lars Andersson, enhetschef vindkraft, Energimyndigheten

Del 1: Så kapar vi kostnaderna med teknikutveckling och driftseffektivisering
Omkring en tredjedel av vindkraftsprojektens kostnader rör drift och underhåll. Hur kan vi minska dessa kostnader i en bransch pressad av låga priser på både el och certifikat? Vilka tekniska framsteg och nya insikter från forskningen bereder vägen?

Torbjörn Sjölin, Country Manager, Connected Wind Services Sverige
Joel Olthed, Director Service Sweden & Finland, Vestas
Åsa Elmqvist, programansvarig, Vindforsk
Sara Fogelström, koordinator, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers

Del 2: Repowering: en ekonomiskt lönsam möjlighet?
När vindkraftverk har tjänat ut – tekniskt eller ekonomiskt – tillgängliggörs platser där vindläget är väl dokumenterat och där vindkraft är en känd företeelse. På sådana platser kan etablering gå snabbare och ske till lägre kostnad. Repowering pågår i några av våra grannländer – när kommer turen till Sverige?

Paul Stormoen, vd, OX2 Wind
Andreas Wickman, vd, Wickman Vind

Del 3: Snedvrider svenska stamnätstariffer konkurrensen?
Vindkraftens konkurrenskraft bestäms mycket av hur dyrt det är att få ut elen på nätet. Idag är tarifferna för att ansluta till stamnätet högre för producenter i Sverige än utomlands. Hur går vi tillväga för att utjämna villkoren? Ska inmatningen fortsatt vara dyrare i norr trots att Sverige nu är indelat i elprisområden?

Anna Elvkull, avdelningschef, Tillstånd och Prövning, Energimarknadsinspektionen
Mikael Odenberg, gd, Svenska kraftnät
Sandra Grauers Nilsson, Director Generation Onshore, Vattenfall BA Wind
Joakim Cejie, ordförande, Elmarknadsgruppen

10.05 Paus med nätverkande och fika

10.50 Fokus: så designar vi det förnybara elsystemet

Del 1: Best practices in renewable electricity market design
What are the improvements of market design needed to address the challenges of transitioning to low-carbon electricity? Presentation based on the latest IEA Report on the subject.

Manuel Baritaud, Senior Analyst, the International Energy Agency

Del 2: Hur kan vindkraften hjälpa till att balansera systemet och få betalt?
Syntetisk svängmassa och reaktiv effekt nämns ofta i diskussionerna om ett förnybart elsystem. Vad innebär begreppen, och hur kan dessa systemtjänster både bidra till ett stabilare elsystem och ökad lönsamhet för vindkraften?

Inledning av Ulf Moberg, CTO, Svenska kraftnät

Lennart Söder, professor i elkraftsystem, Kungliga Tekniska Högskolan
Pamela Lundin, COO, Enercon Gmbh 
Elin Broström, analytiker, Energimarknadsinspektionen
Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige

11.30-12.00 Hur mycket kommer finansmarknaden att investera i förnybart framöver?
Finansmarknadsminister Per Bolund frågar ut finansiärer och experter. Vilka marknadsåtgärder kan underlätta för omställningen när vi övergår från att investera fossilt till att investera förnybart? Vad krävs från investerarens perspektiv? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Hur undanröjer vi hindren?

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Märtha Josefsson, ordförande kapitalförvaltningsfonden, Mistra
Karin Stenmar, miljö- och klimatchef, Folksam
Omid Ashrafi, transaktionsrådgivning, Newsec
Jan Sandström, kreditanalytiker, Swedbank

12.00 Lunch och nätverkande i utställningshallen

13.00 soffan med Per Bolund, på utställarscenen
Vi flyttar från stora seminariesalen till lilla soffan på utställarscenen och utnyttjar tillfället för att komma närmare finansmarknadsministern som person. I ett personligt samtal med Mattias Goldmann får vi veta mer om vilka Per Bolunds drivkrafter är, hur man bäst påverkar honom, vad han tänker om politikens och sin egen framtid och mycket annat. Endast ett fåtal platser så kom i tid!

14.00 Vind 2016 avslutas – tack för i år!