Kablar på botten och havsbaserade vindkraftsparker på grunden

För varje ytterligare TWh grön el som exporteras från Sverige minskas utsläppen till ett motsvarande av ungefär 600,000 ton. EU förlitar sig på havsbaserad vindkraft för att möta sitt klimatmål om klimatneutralitet till 2050, men det är fortfarande en lång väg kvar och jämfört med flera grannländer släpar Sverige efter. Sammanlänkning av elnätet är en förutsättning och att koppla in havsbaserade vindkraftsparker vid knutpunkter längs vägen är av största intresse. 
En videohälsning från Europakommissionären Kadri Simson inleder sessionen.

Daniel Gustafsson

Ansvarig för nätplanering

Svenska kraftnät (Foto: Johan Alp)

Jenny Larsson

VD

Hitachi ABB Power Grids Sweden AB

Oscar Lundqvist

Investment Manager

Polhem Infra

Kadri Simson

Energikommissionär

Europeiska Kommissionen