Ekonomiska förutsättningar för vindkraften

Med nuvarande investeringstakt kommer elcertifikatsystemet ha spelat ut sin roll mycket tidigare än beräknat och det är av stor betydelse att införa en stoppregel för att säkra värdet på elcertifikaten över tiden. Hur förväntas kostnaden för ny vindkraft utvecklas och hur påverkas de ekonomiska förutsättningarna för befintliga investeringar med eller utan stoppregel? Kanske kan ursprungsgarantierna spela en viktigare roll framöver?

Mia Bodin

Styrelseledamot och analyschef

Svensk Vindenergi och Bodecker Partners

Daniel Willoch

Policyanalytiker

NORWEA - Norsk vindkraftförening

Lars Andersson

Enhetschef förnybar energi

Energimyndigheten

Peter Chudi

Vice President

SKM - Svensk Kraftmäkling