Så säkrar vi finansieringen

Det nya målet är 18 TWh ny förnybar el till 2030, men under första halvan av 2017 har elcertifikatpriset varit på rekordlåg nivå. Vilka finansieringslösningar används i dag, och vilka möjligheter finns det att tänka nytt för att hitta investeringsmöjligheter i en ekonomiskt pressad bransch?

Del 1: Inledning – prisprognos för el och elcertifikat    / Del 2: Paneldiskussion – olika typer av finansieringslösningar

MIA BODIN

Partner och analyschef

Bodecker Partners

CARIN FROST

Transaction manager

SEB

NILS LANNEFORS

Affärsutvecklingschef

GE Power

PAUL STORMOEN

VD

OX2 Wind

PER WITALISSON

VD/CEO

Eolus