Vad händer efter valet?

Tydliga politiska ramverk och klara målsättningar har öppnat upp för stora investeringar och utbyggnad av förnybar elproduktion. Breda överenskommelser i riksdagen kommer att spela stor roll under kommande mandatperiod. Energiöverenskommelsen ligger fast men hur ska våra nyvalda beslutsfattare gå från ord till handling? Vilka förändringar behöver genomföras i regelverk och myndighetsinstruktioner?

Maria Gardfjell

Vice Ordförande

Miljö- och jordbruksutskottet

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna