Repowering – hur löser vi generationsskiftet?

Fram till 2040 kommer i princip all vindkraft som finns i drift i dag ha nått sin tekniska livslängd. Att bygga nytt på samma ställe som tidigare har många samhällsekonomiska fördelar, med relevans för både nätutbyggnad, acceptans och miljö. Vilka är möjligheterna att införa ett särskilt tillståndsförfarande för denna typ av uppgradering? Kan EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv bidra till förenklade processer?

Linda Burenius Magnusson

Ordförande

Svensk Vindenergi

Kristina Yngwe

Ordförande

Miljö- och jordbruksutskottet