Så tar vi tillståndsfrågorna framåt

Favorit i repris 2019?

Tack vare ekonomiskt stöd från Energimyndighetens Nätverk för Vindbruk kunde vi 2018 erbjuda kostnadsfritt deltagande inkl. reseersättning för deltagare från länsstyrelser, kommuner (politik och förvaltning), miljöorganisationer och universitet. Arrangemanget uppskattades mycket av deltagarna och vi hoppas kunna erbjuda ett liknande upplägg även i år.

Utöver det vanliga VIND-programmet arrangerades ett särskilt seminarium om tillståndsfrågor, en nätverkslunch och rundabordssamtal med berörda parter.

Programmet 2018

12.15 Nätverkslunch på Balkongen
13.15 Runda bord-samtal i Strindberg
14.30 Tillståndsfrågor på stora scen
15.30 Fika i utställningshallen

FAQ    /   Sammanfattning av diskussionen

 

Karin Thomasson

4:e vice ordförande (Mp)

Sveriges Kommuner och Landsting

Stefan Nyström

Chef klimatenheten

Naturvårdsverket

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Peter Ardö

Chefsrådman

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

Ylva Lundkvist

Samordnare lokal ekonomi och omställning

Hela Sverige ska leva

Linda Burenius Magnusson

Ordförande

Svensk Vindenergi

Cecilia Dahlman Ek

Vindkraftsamordnare

Sydväst (S)

Sarah Berwick

Departementsekreterare

Miljö- och energidepartementet