Kostnadsfri entré till VIND

Anställda på länsstyrelser och kommuner (även politiker) gick gratis på VIND 2019 tack vare ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. I mån av plats inkluderades även miljöorganisationer, myndigheter och universitet. Även resa ersattes. För att göra programmet extra intressant för dessa målgrupper arrangeras särskilt rundabordssamtal, nätverkslunch och seminarium på temat tillstånd. Entrébiljetten gällde dock hela VIND-eventet, inklusive lunch och fika.

Tillståndsdialogen – FAQ

Nätverkslunch

Under den första dagens lunch kunde de VIND-besökare som arbetar med tillstånd välja att samlas på Balkongen för lite extra nätverkande.

Rundabordssamtal om tillstånd

Vid rundabordssamtalen om tillståndsfrågor kunde deltagaren välja mellan ett antal ämnen att diskutera. Korta anteckningar från varje bord finns att läsa här.

 

02apr

Nyheter

75% av monterytan bokad!

Trots Corona-tider har trycket på utställningsplats varit stort och tre fjärdedelar av ytan är redan bokad. Med ungefär ett halvår kvar till VIND 2020 jobbar vi på som vanligt med målsättningen att mötesrestriktionerna hinner bli mildare lagom till event. Vi ses i oktober!

Redan bekräftade talare:

Johan Kuylenstierna

Vice ordförande (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)

Klimatpolitiska rådet

Jenny Larsson

VD

ABB Power Grids

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Sandahl

Ordförande

Naturskyddsföreningen

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Jernkontoret

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef

Cementa

Mattias Goldmann

Moderator and hållbarhetschef

Sweco

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Rickard Nordin

Energitalesperson

Centerpartiet

Monica Haider

Energitalesperson

Socialdemokraterna

Ola Hansén

Senior rådgivare hållbar energi och klimat

WWF