Kostnadsfri entré till VIND

Anställda på länsstyrelser och kommuner (även politiker) gick gratis på VIND 2019 tack vare ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. I mån av plats inkluderades även miljöorganisationer, myndigheter och universitet. Även resa ersattes. För att göra programmet extra intressant för dessa målgrupper arrangeras särskilt rundabordssamtal, nätverkslunch och seminarium på temat tillstånd. Entrébiljetten gällde dock hela VIND-eventet, inklusive lunch och fika.

Tillståndsdialogen – FAQ

Nätverkslunch

Under den första dagens lunch kunde de VIND-besökare som arbetar med tillstånd välja att samlas på Balkongen för lite extra nätverkande.

Rundabordssamtal om tillstånd

Vid rundabordssamtalen om tillståndsfrågor kunde deltagaren välja mellan ett antal ämnen att diskutera. Korta anteckningar från varje bord finns att läsa här.

 

04maj

Nyheter

Vem vinner 2020?

Stora Förnybarhetspriset delas ut av Svensk Vindenergi för att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och företagens viktiga roll i denna omställning. Nominera din kandidat senast 5 juni.

Några av våra talare

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister (S)

Sveriges regering

Jenny Larsson

VD

ABB Power Grids

Johan Kuylenstierna

Vice ordförande (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)

Klimatpolitiska rådet

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Sandahl

Ordförande

Naturskyddsföreningen

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Jernkontoret

Mattias Goldmann

Moderator and hållbarhetschef

Sweco

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef

Cementa

Rickard Nordin

Energitalesperson

Centerpartiet

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Rose Galloway Green

Senior Policy Adviser, Department of Business, Energy & Industrial Strategy

UK Government

Susanne Kolmert

Projektledare

Modity

Ola Hansén

Senior rådgivare hållbar energi och klimat

WWF

Monica Haider

Energitalesperson

Socialdemokraterna

Nicklas Skår

Ansvarig miljölagstiftning (Foto: Ernst Henry Photography)

Svenskt Näringsliv

Lotta Johnsson Fornarve

Riksdagsledamot (V) Foto: Anders Löwdin/Sveriges Riksdag

Försvarsberedningen, Försvarsutskottet

Oskar Backman

Investment Manager

Polhem Infra

Malin Stridh

Enhetschef Elmarknad(Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Fredrick Federeley

Vice President of the Renew Europe group (C)

Europaparlamentet

Karin Hammarlund

Projektledare

Vindval

Weronica Andersson

Projektledare

WPD