Välkommen
tillbaka

Välkommen tillbaka till VIND2023

Moderator Niclas Sigholm hälsade oss välkomna tillbaka till VIND2023 dag 2. Han gav oss en kort summering av gårdagen och fortsatte med en inflygning på konferensdagens tre övergripande teman: Effektivare tillståndsprocesser, Större ansvar för elsystemet och Svenskt investeringsklimat.

Niclas Sigholm, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm
Niclas Sigholm
Head of Energy Markets and Strategy, Sigholm Group

Alla talare