Investeringsklimatet

Utländska direktinvesteringar

Sverige kommer i december 2023 att införa en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen. Samtidigt är utländska aktörer viktiga för utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Vad kommer det nya regelverket innebära för besluten i investeringsprocessen? Finns det risk för att regelverket begränsar att nytt kapital kommer in i Sverige? Kommer Sverige klara att möta den utbyggnadstakt vi behöver för att säkerställa elproduktion i ett scenario om minskat utländskt ägande? Hur ser det ut i andra länder?

Maria Sunér
Vd, Svemin
Kalle Sundin
Utredare, Katalys
Jonas Grafström
Vice vd, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Alla talare