Trä, stål
betong och kablar

Svenska företag bidrar till minskat klimatavtryck för vindkraften

Hållbar omställning innebär att också skapa förutsättningar för fortsatt konkurrenskraft och välstånd för svensk ekonomi.

Under korta och snabba pitchar berättade fyra företag om sina bidrag till minskat klimatavtryck för vindkraften och gav oss det senaste inom trä, stål, betong och kablar.

Otto Lundman
Vd, Modvion
(Foto: Modvion)
Göran Nyström
Senior Advisor, Ovako
Malin Löfsjögård, Vd, Svensk Betong Foto: Svensk Betong
Malin Löfsjögård
Vd, Svensk Betong
(Foto: Svensk Betong)
Mikkel Buhl
Senior Account Manager, NKT

Alla talare