Summering

Summering av VIND2023

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, och moderator Niclas Sigholm summerade VIND2023.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från de samtal som förts? Vilka frågor har väckts? Vad hoppas de ska hända den närmaste tiden framåt?

Daniel Badman, Vd, Svensk Vindenergi
Daniel Badman
Vd, Svensk Vindenergi
Niclas Sigholm, Head of Energy Markets and Strategy, Sigholm
Niclas Sigholm
Head of Energy Markets and Strategy, Sigholm

Alla talare