Politisk
reflektion

Politikerna om effektivare tillståndsprocesser

Sverige är i ett läge där det finns ett stort intresse av vindkraftsinvesteringar från internationella investerare. Sverige har mycket goda förutsättningar att öka dessa investeringar, men nätutbyggnad och tillståndstider är de stora projektriskerna. Vad har politiken för lösningsförslag? Hur skapar vi rätt balans mellan vindkraften och andra intressen in samhället? Samtidigt som vi lever upp till kraven i EU:s Förnybarhetsdirektiv.

Incitamentsutredningens betänkande har varit ute på remiss och flera kommuner understryker att de är besvikna på att deras incitament uteblev – hur kommer det sig att det blev så när samsynen var så stark inför valet? Vi ser positiva exempel i resten av EU på att det går bra att hantera utbyggnaden av vindkraft utan ett kommunalt veto.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Riksdagsledamot, Moderaterna
Louise Eklund
Riksdagsledamot, Liberalerna
Rickard Nordin
Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet
Birger Lahti
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet (Foto: Agnes Stuber)

Alla talare