Klimatpolitik

Näringspolitik är den nya klimatpolitiken

Utredare John Hassler presenterade den rapport som han samma dag som konferensen hade lämnat till regeringen. Rapporten innehåller hans förslag på hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Vilka mål behöver Sverige förhålla sig till? Vad är bakgrunden till att klimatmålen behövde utvärderas? Vilken roll spelar industrins ökande elbehov i detta?

John Hassler
Professor, IIES, Stockholms Universitet
(Foto: Adam Jakobsson)

Alla talare