Framsteg, hög målsättning
och de senaste positiva exemplen

Mot naturpositiva vindkraftsparker 2030

OX2 presenterade sin strategi för naturpositiva vindkraftsparker – ett av flera medlemsföretag i Svensk Vindenergi som satt målet till 2030.

Hur kan vindkraftsparker bidra till biologisk mångfald? Hur garanterar man naturpositivitet över hela vindkraftsparkens livstid? Vilken roll kan näringslivet spela för att nå klimatmålen i Sverige? På vilka sätt kan miljörörelsen och branschen jobba ännu tätare ihop för hållbar utveckling? Hur bör vi hantera målkonflikter kring bevarade naturvärden och energiproduktion?

Hillevi Priscar
Sverigechef, OX2
Mats Svensson
Avdelningschef för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
(Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten)
Björn Risinger, Generaldirektör, Naturvårdsverket-Foto: Naturvårdsverket
Björn Risinger
Generaldirektör, Naturvårdsverket
(Foto: Naturvårdsverket)
Mathilda Karlsson
Sakkunnig Östersjön – Avdelningen för Hav och Vatten, WWF Sweden
Till Henschel
Avdelningschef för projektutveckling vindkraft, SCA

Alla talare