Elproduktion
och försvarsförmåga

More Electricity Production and Strengthened Defense Capabilities

Mer elproduktion och stärkt försvarsförmåga – Stig-Olof Krohné, Brigadgeneral i Försvarsmakten, inledde med en presentation på svenska följt av ett panelsamtal på engelska.

Dr. Constantinos Hadjisavvas gav oss en snabb inblick i European Defence Agency:s Symbiosis-projekt där ett av projektmålen är att kartlägga försvarsområden och bedöma deras lämplighet för projekt för förnybar energi till havs. Kan detta leda till en gemensam syn på hur man hanterar avvägningar och ser man en gemensam europeisk riktlinje i framtiden?

Vad behövs för att utforma lösningar för att skapa hållbara samexistensvillkor och möjliggöra exploatering i maritima försvarsområden? Vilka lärdomar kan vi dra från Danmark och Finland?

Stig-Olof Krohné
Brigadgeneral, Försvarsmakten
Dr. Constantinos Hadjisavvas
Project Officer Energy – Project Manager, European Defence Agency
Arto Räty
Senior Advisor, Miltton
Jens Wenzel Kristoffersen
Militäranalytiker, kommendörkapten för kungliga danska flottan, Köpenhamns universitet

Alla talare