Nya arbetstillfällen
när branschen växer

Kompetensförsörjning – hur attraherar vi fler till branschen?

Nya arbetstillfällen skapas i energiomställningen som i sin tur ger många samhällsvinster. Svensk Vindenergi visade t.ex. i en enkät i våras att arbetskraft i hög utsträckning förväntas rekryteras lokalt eller regionalt vid kommande vindkraftsetableringar.

Hur ser rekryteringsbehovet ut i branschen just nu och vilka är de viktigaste frågorna framöver? Hur ser vi till att utnyttja den fulla potentialen när nya arbetstillfällen skapas för att attrahera personal till satsningar i hela Sverige? Varför är söktrycket lågt på utbildningarna till vindkraftstekniker? Vad kan branschen och lärosätena göra för att fler ska lockas att söka utbildningsplatser?

Nyckeltalsinstitutet har utsett Uniper Sverige och Försvarets materielverk till några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hur kommer detta sig och vad kan vindkraftsbranschen lära av dessa aktörer?

Lotta Sätterlund
HR-direktör, Uniper Sverige
Charlotte Bergqvist
Chief Development Officer, Cloudberry Clean Energy
(Foto: Cloudberry Clean Energy)
Ylva Navér
HR- och kommunikationsdirektör, Försvarets materielverk

85 % av monterytan bokad

02 jul 2024

85 procent av monterytan på VIND2024 är nu bokad! Vi har en bred skara utställare redan. Se nuvarande planritning och vilka företag som redan bokat. Läs mer om att medverka som utställare och säkra ditt företags deltagande på Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen. Vi har 8

Alla talare