Nya arbetstillfällen
när branschen växer

Kompetensförsörjning – hur attraherar vi fler till branschen?

Nya arbetstillfällen skapas i energiomställningen som i sin tur ger många samhällsvinster. Svensk Vindenergi visade t.ex. i en enkät i våras att arbetskraft i hög utsträckning förväntas rekryteras lokalt eller regionalt vid kommande vindkraftsetableringar.

Hur ser rekryteringsbehovet ut i branschen just nu och vilka är de viktigaste frågorna framöver? Hur ser vi till att utnyttja den fulla potentialen när nya arbetstillfällen skapas för att attrahera personal till satsningar i hela Sverige? Varför är söktrycket lågt på utbildningarna till vindkraftstekniker? Vad kan branschen och lärosätena göra för att fler ska lockas att söka utbildningsplatser?

Nyckeltalsinstitutet har utsett Uniper Sverige och Försvarets materielverk till några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hur kommer detta sig och vad kan vindkraftsbranschen lära av dessa aktörer?

Lotta Sätterlund
HR-direktör, Uniper Sverige
Charlotte Bergqvist
Chief Development Officer, Cloudberry Clean Energy
(Foto: Cloudberry Clean Energy)
Ylva Navér
HR- och kommunikationsdirektör, Försvarets materielverk

Spara datumet!

02 feb 2024

Välkommen till den svenska vindkraftsbranschens största event! Den 22-23 oktober 2024 samlas bransch, politik och offentlig sektor på Stockholm Waterfront. Tillsammans skapar vi Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Spara datumet till Svensk Vindenergis årliga konferens redan nu – mer information om partnerskap, utställarpaket och konferensbiljetter

Alla talare