Investeringsklimatet

International Perspective on the Swedish Investment Climate

Renewable Power Capital presenterade ett internationellt perspektiv på det svenska investeringsklimatet och beskrev Sverige som en viktig marknad för sina investeringar.

Vad är det som gör Sverige så intressant? Syns några tecken på att det svenska investeringsklimatet kommer att förändras? Gör andra länder något som Sverige borde ta efter? Hur kan Sverige göra för att bli ännu mer attraktivt? Hur ser man på investeringar i andra tekniker eller kraftproduktioner utöver vindkraften? Vilken är den största risken för ytterligare investeringar i den svenska energisektorn?

Conrad Phaf
Senior Principal, Renewable Power Capital

Alla talare