Hybridlösningar för systemnytta

Energimarknaden är inne i en historiskt snabb förändring där både funktionen, utformningen och dispositionen på marknaden förändras. Vindkraftens, och även solkraftens, konkurrenskraft och tillväxt förändrar kapacitetsfaktorer och behovet av styrning hos både producenter och konsumenter. Den aktör som både kan leverera billigt och flexibelt belönas allt mer på marknaden.

Aktörerna i panelen har alla stor erfarenhet av att testa olika sätt att tillhandahålla tekniker för ökad leveranssäkerhet och flexibilitet. Vilka trender ser de på marknaden och vilka sorters hybridlösningar är centrala för dem framåt?

Maria Röske
Vd, BayWa r.e. Nordic
Jenny Hedblom
Head of PMO, Flower Infrastructure Technologies
Peter Wesslau
Vd, Rabbalshede Kraft
Peter Zachrisson, Vd, SR Energy Foto: SR Energy
Peter Zachrisson
Vd, SR Energy
©SR Energy

Alla talare