Politisk
reflektion

Hur vill oppositionen skapa politik för ökad utbyggnadstakt?

Förutsättningarna för att konkurrera på energimarknaden utvecklas hela tiden med ny teknik, ny politik och andra omvärldsfaktorer, givet den osäkra omvärlden och industrins önskemål om snabb elektrifiering – håller vi tempot och vad ser ni oppositionspartierna för trender? Hur vill oppositionen skapa politik för ökad utbyggnadstakt av vindkraft?

Vad innebär det för oppositionen att bygga ett så effektivt, teknikneutralt energisystem som möjligt och vilka potentiella målkonflikter ser de? På marknaden måste tillgång och efterfrågan matchas exakt, timme för timme, vad är det för marknad som behövs för att stimulera planerbarhet och efterfrågeflexibilitet?

Hur ska Sverige fortsatt vara ett attraktivt land för utländska investeringar i kraftproduktion? 

Fredrik Olovsson
Energi- och näringspolitisk talesperson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Rickard Nordin
Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet
Birger Lahti, Energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet Foto: Agnes Stuber
Birger Lahti
Riksdagsledamot, Vänsterpartiet (Foto: Agnes Stuber)
Linus Lakso, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
Linus Lakso
Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Alla talare