Affären för
systemintegration

Hur skapar vi affären för systemintegration?

När vi bygger ett system med mer förnyelsebar andel el behöver vi både ett elnät och en marknad som klarar av att hantera samvariation och systemkrav, samt ett elnät som klarar av att upprätthålla elkvalitet och leveranssäkerhet. Hur ska olika aktörer göra och vad behövs för att få detta att fungera?

Vilken omställning ser Svenska kraftnät att de behöver genomgå för att möta önskemålen som kommer med elektrifieringen. Hur ser Svenska kraftnäts uppdrag ut om arbetet med utvecklingen av stamnätet till havs och vad ingår i deras instruktion?

Sessionen inleddes med ett samtal med Lotta Medelius Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät, och övergick sedan i ett panelsamtal.

Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör, Svenska kraftnät-Foto: Johan Alp
Lotta Medelius Bredhe
Generaldirektör, Svenska kraftnät (Foto: Johan Alp)
Tobias Hansson, Landschef, Hitachi Energy Foto: Jonas Bilberg
Tobias Hansson
Landschef, Hitachi Energy
(Foto: Jonas Bilberg)
Omid Ashrafi
Managing Partner, Newsec Infra
Mattias Wondollek
Affärsområdeschef grön flexibel baskraft, Njordr Offshore Wind

Alla talare