Investeringsklimatet

How to Strengthen the Value Chain

Vad klarar den europeiska leverantörskedjan? Vad krävs för att den ska byggas ut i takt med utbyggnadsmålen av vindkraft?

Vilka är möjligheterna och fördelarna för underleverantörer när den europeiska värdekedjan stärks? Varför är förmågan att tillverka utrustning för vindkraftsparker i EU en fråga om autonomi och energitrygghet? Vilket exportvärde har den svenska värdekedjan? Vilka är de mest kritiska utmaningarna att fokusera på för att stärka lokala värdekedjor? Vilka är utmaningarna i Europa?

Hur viktig är utvecklingen av hamninfrastrukturen för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och vad bör vi fokusera på? Vilken roll spelar den svenska regeringen i detta sammanhang? Vilken typ av stöd behöver värdekedjan i denna tid av massiv expansion?

Phil Cole
Director of Industrial Affairs, WindEurope
Anna Liberg
Head of Global Industry Network Energy, Business Sweden
Mikkel Buhl
Senior Account Manager, NKT

Alla talare