Samexistens

Havsplanerna 2.0 – samexistens i praktiken

Havs- och vattenmyndigheten har haft uppdraget att uppdatera havsplanerna för att skapa vägledning för myndigheter, regioner och kommuner för frågor som rör prövningar och översiktsplanering. De är nu i samråd kring detta. I uppdraget var också den totala ambitionen för energiområden att de ska möjliggöra 120 TWh havsbaserad vindkraft. Vad landade de i ni de vägde samman alla målkonflikter?

Sjöfarten är ett viktigt område som ska in i samverkan om hur vi använder havet. Vad är Sjöfartsverkets ingång nu när Havs- och vattenmyndighetens förslag är ute på samråd? Vilka är de viktigaste frågorna för att lösa samexistens i praktiken?

Magnus Hermansson, Särskild utredare för En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft beskrev syftet med utredningen och gav oss en uppdatering såhär långt.

Ørsted berättade bland annat om Skåne havsvindpark som står som utredningsområde för energiutvinning med särskild hänsyn till försvar och höga naturvärden.

Sebastian Hald Buhl, Country Manager Sweden & Norway, Ørsted
Sebastian Hald Buhl
Landschef Sverige och Norge, Ørsted
Mats Svensson
Avdelningschef för havsförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
(Foto: Natalie Greppi, Havs- och vattenmyndigheten)
Johan Wahlström
Enhetschef Maritim Samverkan och Utveckling, Sjöfartsverket
Magnus Hermansson
Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Särskild utredare, En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft

Alla talare