Progressive Company with Sustainability Focus

Frederik de Jong på Ingka Investments – ett framåtlutat företag med hållbarhetsfokus – berättade om företagets hållbarhetsstrategi, vilka förväntningar de har på energibranschen och vad de ser som nästa stora hållbarhetsfråga.

Frederik de Jong är vice VD för Ingka Investments, investeringsdelen av Ingka Group (den största IKEA-återförsäljaren), och portföljförvaltare för investeringar i förnybar energi. När det gäller hållbarhet investerar Ingka Investments i företag som hjälper IKEA att bli klimatpositiva och återskapa resurser. Det är också därför Ingka Investments bidrar på ett meningsfullt sätt till målet att all verksamhet inom Ingka Group ska drivas enbart med förnybar energi senast 2025.

Frederik de Jong
Deputy Managing Director, Ingka Investments

Alla talare