Forskarna
förklarar

Forskarna om det robusta elsystemet

Elsystemet är i behov av vissa förmågor för att fungera så som rotationsenergi. När tunga generatorer tas ur drift försvinner svängmassan ur systemet och vi får ett känsligare elnät.

Vilka tekniker finns det för att möta den här utmaningen? Hur bygger vi ett ekonomiskt effektivt system? Hur viktigt kommer effektivisering bli för att klara av elektrifieringen?

Lisa Göransson
Docent i energisystem, Chalmers tekniska högskola
Anna Krook-Riekkola
Biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Lennart Söder
Professor, Kungliga tekniska högskolan

Alla talare