Politisk
nulägesbild

Energipolitiskt läge och förväntningar på dagen

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, och moderator Niclas Sigholm satte igång programmet med en nulägesbild av det energipolitiska läget och gav oss sina förväntningar på dagen.

Vad kommer att behandlas? Vilken typ av diskussioner hoppas de få höra?

Daniel Badman, Vd, Svensk Vindenergi Foto: Svensk Vindenergi
Daniel Badman
Vd, Svensk Vindenergi
Niclas Sigholm, Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm
Niclas Sigholm
Head of Energy Markets & Strategy, Sigholm

Alla talare