Utblick
till 2030

Energimyndighetens utblick till 2030

Energimyndigheten pekar i sin långtidsprognos på två scenarier för 2030. I ett scenario blir efterfrågan på inte så hög som förväntat, antingen på grund av brist på kapital eller brist på effekt.

Behöver vi gå mot att investeringar uteblir för att få fart på beslut inom produktion? Vad blir konsekvenserna av att Sverige helt förlitar sig på åtgärder på EU-nivå för att sätta våra nationella ambitioner? Hur ser Energimyndigheten att vi behåller utbyggnadstakten nu när de långa tillståndstiderna börjar få effekt på antalet affärer i Sverige?

Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten_Foto: Adam af Ekenstam
Robert Andrén
Generaldirektör, Energimyndigheten
(Foto: Adam af Ekenstam)

Alla talare