Investeringsklimatet

Att investera i Sverige

Svenska företag har en stor roll som investerare i Sverige – Volvos roll kan särskilt inte underskattas och står nu inför större investeringar än på länge. Hur ser nuläget ut för investeringar i Sverige? Hur ser Volvo på kopplingen mellan investeringar och effekttillskott?

AMF rankades som den bästa investeraren i infrastruktur förra året av IPE Real Assets och 58 globalt – vad är kännetecknar en god infrastrukturinvesterare och hur ser kopplingen ut till energisystemet? Vilken roll har pensionspengarna i omställningen?

Niklas Wahlberg
VP System Solutions and Partnerships, Volvo Group
Katarina Romberg
Chef Alternativa investeringar, AMF

Alla talare