Investeringsklimatet

A European Green Single Market

Amazon presenterade sin rapport om EU:s inre marknad.

Vad finns det för hinder på EU:s inre marknad för den gröna omställningen? Hur kan gröna varor och tjänster ta en större roll på EU:s inre marknad?

Helena Hånell McKelvey
Samhällspolitisk chef Norden, Amazon

Alla talare