Forskarhörnan arrangerades av Energiforsk, i lokal Lindgren. Talarnas presentationer kan du ladda hem här.
23 okt

Teknikutveckling under vindkraftverkets livslängd

Tid Titel Presentatör
13.45 Detection and analyzation of bearing current on the main shaft of wind turbine Jian Zhao, Chalmers
14.00 Metoder och material för hållbara och kostnadseffektiva torn och fundament till vindkraftverk Anders Wickström, RISE
14.15 Kemisk återvinning av glasfiberkomposit
från vindturbinblad
Cecilia Mattson, RISE
14.30 A wear resistant multifunctional coating for wind turbines in cold climate Yijun Shi, LTU

Vindkraften i elsystemet

Tid Titel Presentatör
15.45 Behovet av olika typer av flexibilitet i det framtida elsystemet Mattias Persson, RISE
16.00 Efficient trading for integration of wind power Priyanka Shinde, KTH
16.15 Vindkraft och maskininlärning – hur och varför? Lars Rasmusson, RISE
16.30 Variationshantering i elsystemet Lisa Göransson, Chalmers

 

24 okt

Planering och prövning av vindkraft

Tid Titel Presentatör
9.00 Ljud från vindkraft –  Vidareutveckling och verifiering av kontrollmetoder Mikael Norgren, Akustikverkstan
9.15 Verktyg för regional planering av vindkraft Ulla Mörtberg, KTH
9.30 Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter Tryggve Sigurdsson, Ecogain
9.45 Storskalig hållbar vindkraft till havs Martin Isaeus, Aquabiota

Vindresurser

Tid Titel Presentatör
11.00 Energipotential i Östersjön och
Västerhavet
Stefan Ivarsson, RISE
11.15 Nya Vindatlasen i NEWA Stefan Ivanell, UU
11.30 Laserdata för vindresurser över skog Johan Arnqvist, UU
11.45 Inverkan av gläntor i skog Johanna Matsfeldt, Chalmers
12.00 Vindtunnelexperiment av parkblockering Antonio Segalini, KTH