Tunga talare på stora seminariescenen

Politiker och myndigheter

Utöver Sveriges nya Energi- och Digitaliseringsminister Anders Ygeman så är de flesta politiska energitalespersoner redan bekräftade talare. Lorentz Tovatt (Mp), Lars Hjälmered (M), Camilla Brodin (KD) Birger Lahti (V), Arman Teimouri (L) och Rickard Nordin (C). Generaldirektörerna för flera relevanta verk har också redan hunnit tacka ja: Robert Andrén (Energimyndigheten) Lotta Medelius-Bredhe (Swedish TSO) and Anne Vadasz Nilsson (Swedish Energy Market Inspectorate). Självklart träffar du även ledare för både globala och nationella branschföretag. 

Sveriges nya energiminister öppnar

Nya Energi- och Digitaliseringsminister Anders Ygeman öppningstalar på VIND 2019

Tillbakablick på programmet 2018

Ett flertal färska rapporter på tema energi och klimat presenterades under VIND 2018. Dag två fokuserade ekonomi och lyfte förutom stora investerare även Litauens energiminister Zygimantas Vaiciunas, och Vattenfalls vd Magnus Hall. Där emellan hördes beslutsfattare från myndigheter, bransch och politik diskutera hur vindkraftsutvecklingen kan skapa ökad klimatnytta och konkurrenskraft.

Se ett urval av våra talare 2018 nedan och seminarieprogrammet 2018 i sin helhet här

Några av våra talare

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

Infrastrukturdepartementet

Lotta Medelius-Bredhe

Tf Generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Lakso

VD

Power Circle

Jakob Granit

Generaldirektör

Havs- och Vattenmyndigheten

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Giles Dickson

VD

WindEurope

Camilla Brodin

Energitalesperson

Kristdemokraterna

Mattias Goldmann

Moderator och VD

Fores

Tanja Tränkle

Projektledare förnybar energi

RISE

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet