Tunga talare på stora seminariescenen

Politiker och myndigheter

I år firar Svensk Vindenergi tioårsjubileum och det syns även på stora seminariescen! Du träffar experter och ledare för både globala och nationella branschföretag, politiker både från riksdag och kommun samt generaldirektörerna för Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Elsäkerhetsverket. Förutom stora seminariescenen finns även  Forskarhörnan, Tillståndsdialogen, och Utställarscenen.

Fullständigt program presenteras efter sommaren.

Scrolla ner för ett urval av våra talare.

Från Ygeman till Andersson

Hon är den elvafaldiga världsmästaren som blev klimatentrepenör, han är vår nya Energi- och digitaliseringsminister. Heidi Andersson och Anders Ygeman, två av våra talare.

Tioårsjubiléet sätter temat!

För tio år sedan tog den svenska vindkraftsutbyggnaden fart, pådriven av ett förstärkt elcertifikatsystemet och EU:s förnybarhetsmål. Branschorganisationen Svensk Vindenergi skapades och vår VIND-konferens slog deltagarrekord.

Idag – 10 år senare – har den svenska vindkraftsproduktionen tiofaldigats, produktionskostnaden har halverats, och Sveriges förnybarhetsmål uppnås nära ett decennium i förtid. Samtidigt är vi mitt i en avgörande tid, och fristen är kort ur ett klimatperspektiv.

På VIND 2019 drar vi lärdomar från det gångna decenniet och formar färdplanen för 2020-talet.

Några av våra talare

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

(S)

Lotta Medelius-Bredhe

Tf. generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Lakso

VD

Power Circle

Jakob Granit

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Henrik Sjölund

VD och ordförande (Foto Holmen / Ulla-Carin Ekblom)

Holmen / Skogsindustriernas Energisamarbete SKGS

Tanja Tränkle

Projektledare förnybar energi

RISE Research Institute

Per Langer

Executive Vice President City Solutions

Fortum

Cecilia Bergman

Senior Originator

AXPO

Erik Brandsma

VD och styrelseledamot

Jämtkraft / Svensk Vindenergi

Elisabet Falemo

Generaldirektör (Foto: John Persson)

Elsäkerhetsverket

Ulrik Stridbaeck

Vice President och Head of Regulatory Affairs

Orsted

Katarina Luhr

Klimat- och miljöborgarråd (Mp)

Stockholms Stad

Heidi Andersson

Världsmästare i armbrytning och klimatentrepenör

fossilfri.com

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna

Hanna Rydhed

Ansvarig miljö- och tillstånd Fotograf: cecilia.com

Stena Renewables

Giles Dickson

VD

WindEurope

Camilla Brodin

Energitalesperson

Kristdemokrafterna

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls

Lennart Söder

Professor i elkraftsystem

KTH

Mari-Louise Wernersson

Vindkraftsamordnare och kommunalråd(C)

Regeringskansliet och Falkenbergs kommun

Mattias Goldmann

Moderator and VD

Fores tankesmedja

Pia Pehrson

Delägare och advokat

Foyens advokatbyrå

Birger Lahti

Energitalesperson

Vänsterpartiet

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges kommuner och landsting

Markus Wråke

VD

Energiforsk (Foto: Jini Sofia)