Talare presenteras löpande

Med mer än ett halvår kvar till VIND 2020 arbetar vi på som vanligt med målsättningen att mötesrestriktionerna hinner bli mildare lagom till event.*

En line-up med fantastiska talare presenteras löpande här på webben under våren, scrolla gärna ner för ett smakprov.

*Kvarstår smittorisken i oktober anpassar vi oss utifrån rådande situation. Antingen genom att den som har symptom deltar på distans med utökade digitala möjligheter så som streamade seminarier och live-chat med utställare, eller att vi skjuter datumet för konferensen framåt i tiden.

Tema: Nytt decennium – nya mål!

Investeringstakten för svensk vindkraft är rekordhög: Målet för elcertifikatsystemet nåddes drygt ett decennium tidigare än väntat och vi har sedan länge passerat mållinjen för vårt nationella åtagande inom EU om andelen förnybar energi till 2020.

Samtidigt ligger flera länder efter. För att EU ska nå det nya gemensamma målet om klimatneutralitet 2050 behöver omställningstakten gå mycket snabbare.

Hur kan Sverige i än högre utsträckning dra nytta av sin gröna konkurrenskraft? Tidig måluppfyllelse signalerar för lågt ställda mål – nu är det dags att accelerera omställningen!

Tillbakablick på VIND 2019

Förra året firade Svensk Vindenergi 10-årsjubileum. Seminarieprogrammet hittar du här, och foton från hela eventet här.

Redan bekräftade talare:

Johan Kuylenstierna

Vice ordförande (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)

Klimatpolitiska rådet

Jenny Larsson

VD

ABB Power Grids

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Sandahl

Ordförande

Naturskyddsföreningen

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Jernkontoret

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef

Cementa

Mattias Goldmann

Moderator and hållbarhetschef

Sweco

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Rickard Nordin

Energitalesperson

Centerpartiet

Monica Haider

Energitalesperson

Socialdemokraterna

Ola Hansén

Senior rådgivare hållbar energi och klimat

WWF