Politiker och myndigheter

I år firar Svensk Vindenergi tioårsjubileum och det syns även på stora seminariescen! Fler än femtio experter och ledare står på scen för att analysera den kommande vindkraftsutvecklingen. Av dem 7 energitalespersoner, en världsmästare och fem generaldirektörer.

 

 

Från Ygeman till Andersson

Hon är den elvafaldiga världsmästaren som blev klimatentrepenör, han är vår nya Energi- och digitaliseringsminister. Heidi Andersson och Anders Ygeman, två av våra talare.

Tioårsjubileet sätter temat!

För tio år sedan tog den svenska vindkraftsutbyggnaden fart, pådriven av ett förstärkt elcertifikatsystem och EU:s förnybarhetsmål. Branschorganisationen Svensk Vindenergi skapades och vår VIND-konferens slog deltagarrekord.

Idag – tio år senare – har den svenska vindkraftsproduktionen tiofaldigats, produktionskostnaden har halverats, och Sveriges förnybarhetsmål uppnås nära ett decennium i förtid. Samtidigt är vi mitt i en avgörande tid, och fristen är kort ur ett klimatperspektiv.

På VIND 2019 drar vi lärdomar från det gångna decenniet och formar färdplanen för 2020-talet.

Några av våra talare

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister

(S)

Yasmine Arsalane

Senior Energy Analyst

International Energy Agency

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Johanna Lakso

VD

Power Circle

Jakob Granit

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten

Lotta Medelius-Bredhe

Tf. generaldirektör (Foto: Johan Alp)

Svenska kraftnät

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Lena Endre

Skådespelerska

Dramaten

Per Langer

Executive Vice President City Solutions

Fortum

Tanja Tränkle

Projektledare förnybar energi

RISE Research Institute

Erik Brandsma

VD och styrelseledamot

Jämtkraft / Svensk Vindenergi

Cecilia Bergman

Senior Originator

AXPO

Ulrik Stridbaeck

Vice President och Head of Regulatory Affairs

Orsted

Elisabet Falemo

Generaldirektör (Foto: John Persson)

Elsäkerhetsverket

Katarina Luhr

Klimat- och miljöborgarråd (Mp)

Stockholms Stad

Heidi Andersson

Världsmästare i armbrytning och klimatentrepenör

fossilfri.com

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna

Hanna Rydhed

Ansvarig miljö- och tillstånd Fotograf: cecilia.com

Stena Renewables

Giles Dickson

VD

WindEurope

Camilla Brodin

Energitalesperson

Kristdemokrafterna

Lorentz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls

Lennart Söder

Professor i elkraftsystem

KTH

Mari-Louise Wernersson

Vindkraftsamordnare och kommunalråd(C)

Regeringskansliet och Falkenbergs kommun

Mattias Goldmann

Moderator and VD

Fores tankesmedja

Pia Pehrson

Delägare och advokat

Foyens advokatbyrå

Birger Lahti

Energitalesperson

Vänsterpartiet

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges kommuner och landsting

Markus Wråke

VD

Energiforsk (Foto: Jini Sofia)