Så tar vi tillståndsfrågorna framåt

I samarbete med Energimyndigheten

Tack vare ekonomiskt stöd från Energimyndighetens Nätverk för Vindbruk kan vi erbjuda kostnadsfritt deltagande inkl. reseersättning för särskilt inbjudna deltagare från länsstyrelser, kommuner (politik och förvaltning), miljöorganisationer och universitet.

Läs mer eller anmäl dig här (för kostnadsfri biljett ange kategori offentlig sektor special)

Utöver det vanliga VIND-programmet arrangeras ett särskilt seminarium om tillståndsfrågor, en nätverkslunch och rundabordssamtal med berörda parter.

Program 24 oktober

12.15 Nätverkslunch
13.15 Runda bord-samtal
14.30 Tillståndsfrågor på stora scen
15.30 Fika

Varmt välkommen att också delta även i övrigt VIND-program. Nedan ser du några av talarna som medverkar.

 

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Karin Thomasson

4:e vice ordförande (Mp)

Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Westlund

Ordförande (S)

Miljö- och jordbruksutskottet

Peter Ardö

Chefsrådman

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

Stefan Nyström

Chef klimatenheten

Naturvårdsverket

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson

Centerpartiet

Martina Högberg

Chef enheten för energisystem

Energimyndigheten

Lars Zetterberg

Klimatpolitisk expert

IVL Svenska Miljöinstitutet

Ylva Lundkvist

Samordnare lokal ekonomi och omställning

Hela Sverige ska leva

Charlotte Unger Larson

Vd

Svensk Vindenergi

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC

SMHI och Lunds universitet

Sarah Berwick

Departementsekreterare

Miljö- och energidepartementet

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister (S)

Laura Cozzi

Biträdande chef avdelningen för energiekonomi

Internationella Energibyrån

Ulla Sandborgh

Generaldirektör

Svenska kraftnät

Anne Vadasz Nilson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Elisabet Norgren

Chef nätutveckling

Svenska kraftnät

Christian Kjaer

CEO

Danish Wind Turbine Owners’ Association

Giles Dickson

CEO

WindEurope