Så tar vi tillståndsfrågorna framåt

I samarbete med Energimyndigheten

Tack vare ekonomiskt stöd från Energimyndighetens Nätverk för Vindbruk kan vi erbjuda kostnadsfritt deltagande inkl. reseersättning för deltagare från länsstyrelser, kommuner (politik och förvaltning), miljöorganisationer och universitet.

FAQ    /   Deltagare och placering rundabordsamtal

Anmälan har nu stängt. Vi är jätteglada att ha totalt 70 personer som medverkar!

Utöver det vanliga VIND-programmet arrangeras ett särskilt seminarium om tillståndsfrågor, en nätverkslunch och rundabordssamtal med berörda parter.

Program 24 oktober

12.15 Nätverkslunch på Balkongen
13.15 Runda bord-samtal i Strindberg
14.30 Tillståndsfrågor på stora scen
15.30 Fika i utställningshallen

Varmt välkommen att också delta även i övrigt VIND-program. Nedan ser du några av talarna som medverkar.

 

Karin Thomasson

4:e vice ordförande (Mp)

Sveriges Kommuner och Landsting

Kristina Yngwe

Ordförande (C)

Miljö- och jordbruksutskottet

Stefan Nyström

Chef klimatenheten

Naturvårdsverket

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Peter Ardö

Chefsrådman

Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt

Ylva Lundkvist

Samordnare lokal ekonomi och omställning

Hela Sverige ska leva

Linda Burenius Magnusson

Ordförande

Svensk Vindenergi

Cecilia Dahlman Ek

Vindkraftsamordnare

Sydväst (S)

Sarah Berwick

Departementsekreterare

Miljö- och energidepartementet