Investerare och rapportlanseringar

Ett flertal färska rapporter på tema energi och klimat presenterades under konferensens inledningssession. Dag två fokuserade ekonomi och presenterade förutom stora investerare även Litauens energiminister Zygimantas Vaiciunas, och Vattenfalls vd Magnus Hall. Där emellan hördes beslutsfattare från myndigheter, bransch och politik diskutera hur vindkraftsutvecklingen kan skapa ökad klimatnytta och konkurrenskraft.

Se ett urval av våra talare 2018 nedan och seminarieprogrammet 2018 i sin helhet här

Magnus Hall, vd Vattenfall, Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, och Zygimantas Vaiciunas, Litauens Energiminister.

Klimatnytta och konkurrenskraft

Hotet från den globala uppvärmningen växer. Men det gör också möjligheterna för vindkraft att erbjuda en konkurrenskraftig lösning på problemet. I Sverige ska minst 200 miljarder kronor investeras i ny vindkraft för att nå målet ett 100 % förnybart elsystem. Elcertifikatsystemet är snart fullt och utan stöd blir goda vindlägen och moderna elnät avgörande för den fortsatta utvecklingen. Men om hindren undanröjs kan vindkraften leverera både mer och tidigare än planerat.

Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040 var temat för VIND 2018.

Några av talarna 2018

Anna-Lena Bohm

Vice Ordförande

Svenskt Näringsliv

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Laura Cozzi

Chief Energy Modeller

International Energy Agency

Ulla Sandborgh

Generaldirektör

Svenska kraftnät

Fredrick Federley

Europaparlamentariker

Centerpartiet

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

Ingmar Helmke

Investment Manager

Aquila Capital

Karin Thomasson

4:e vice ordf. (Mp)

Sveriges Kommuner och Landsting

Giles Dickson

VD

WindEurope

Martina Högberg

Chef enheten för energisystem

Energimyndigheten (Foto: Niklas Dahlskog)

Lars Zetterberg

Klimatpolitisk expert

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mattias Goldmann

Moderator och VD

Fores

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Lars Andersson

Enhetschef förnybar energi

Energimyndigheten

Emma Bednarcik

Management Consulting Analyst

Accenture

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC

SMHI och Lunds Universitet

Eva Vitell

Kund- och marknadsansvarig

Vattenfall eldistribution

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Elisabet Norgren

Chef för Nätutveckling

Svenska Kraftnät

Martin Anderlind

Chef affärsutveckling

Northvolt

Daniel Norstedt

Avdelningschef, Tillstånd & Prövning

Energimarknads-
inspektionen

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Zygimantas Vaiciunas

Minister of Energy

Republic of Lithuania

Thina Saltvedt

Senior Advisor

Nordea Sustainable Finance

Justine Ryan

Global Director

GE Renewable Energy

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten

Ylva Lundkvist Fridh

Samordnare lokal ekonomi

Hela Sverige ska leva

Stefan Nyström

Chef Klimatenheten

Naturvårdsverket

AnnMarie Graves

Senior Director, Regional Support

Vestas - American Wind Technology