Näringsministern avslutningstalar

Vi är stolta över att kunna presentera Laura Cozzi, biträdande ekonomichef på the International Energy Agency, som inledningstalare. Hon kommer att presentera årets nya World Energy Outlook. Dag två kommer att fokusera på finansiering med bland andra Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Bekräftade talare för 2018 publiceras löpande nedan.

(Du kan också se 2017 års program här)

Mikael Damberg och Laura Cozzi

  

Årets tema – Färdplan 2040

Hotet från den globala uppvärmningen växer. Men det gör också möjligheterna för vindkraft att erbjuda en hållbar lösning på problemet. I Sverige ska ytterligare 150 miljarder kronor investeras i 30 TWh ny vindkraft fram till 2040 för att nå målet ett 100 % förnybart elsystem. Elcertifikatsystemet är snart fullt och utan stöd blir goda vindlägen och moderna elnät avgörande för den fortsatta utvecklingen. Men om hindren undanröjs kan vindkraften leverera både mer och tidigare än planerat. Svensk Vindenergis färdplan till ett förnybart 2040 är temat för VIND 2018.

Följ med på färden, så räddar vi(nd) världen!

Några av våra talare

Anna-Lena Bohm

Vice vd

Svenskt Näringsliv

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Laura Cozzi

Biträdande ekonomichef

International Energy Agency

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister

Ulla Sandborgh

Generaldirektör (Foto: Peter Knutson)

Svenska kraftnät

Fredrick Federley

Europaparlamentariker

Centerpartiet

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Ingmar Helmke

Director Energy & Infrastructure EMEA

Aquila Capital

Karin Thomasson

4:e vice ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting (Mp)

Giles Dickson

VD

WindEurope

Martina Högberg

Enhetschef, Energisystem (Foto: Niklas Dahlskog)

Energimyndigheten

Lars Zetterberg

Klimatpolitisk expert

IVL Svenska Miljöinstitutet

Beatrice Teurneau

Ansvarig havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi

Mattias Goldmann

Konferensens moderator, och VD

Fores Tankesmedja

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Lars Andersson

Enhetschef, Förnybar energi

Energimyndigheten

Emma Bednarcik

Management Consulting Analyst

Accenture

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC på SMHI

Eva Vitell

Enhetschef, Kund och Marknad

Vattenfall Eldistribution

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Elisabet Norgren

Enhetschef för nätutveckling

Svenska kraftnät

Martin Anderlind

Head of Business Development

Northvolt

Daniel Norstedt

Avdelningschef, Tillstånd och Prövning

Energimarknadsinspektionen

Tove Andersson

Delägare och Advokat

Setterwalls Advokatbyrå, Malmö

Christian Kjaer

VD

Danish Wind Turbine Owners’ Association

Åsa Westlund

Ordförande (S)

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Zygimantas Vaiciunas

Energiminister

Litauen