Tema: Dubblering snart - hållbart och smart!

Program 2017

Se det fullständiga seminarieprogrammet här.

Tunga talare från Sverige och internationellt medverkade under konferensen. Vi fick träffa politiska partiers energitalespersoner, generaldirektörerna från berörda myndigheter och vd:ar för de förnybara branschorganisationerna. Bransch, forskning och nätverket för vindbruk fanns självklart också på plats.

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030. Självklart ska det ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under VIND 2017 diskuterade vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt.

Alla seminarier på stora scen simultantolkades för engelsktalande.

Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, och Charlotte Unger Larsson, vd för Svensk Vindenergi, på VIND 2015

Några av talarna 2017

Svante Axelsson

Nationell samordnare

Fossilfritt Sverige

Emil Högberg

Statssekreterare

Energi- och miljödepartementet

Hans Van Steen

Advisor

Europakommissionens Energidirektorat

Christina Holbech

Vice VD

Danish Wind Energy Association

Erik Brandsma

Generaldirektör

Energimyndigheten

Anna Holmberg

Energidirektör

Basindustrins Energisamarbete (SKGS)

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Ulla Sandborgh

Generaldirektör (Foto: Peter Knutson)

Svenska kraftnät

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Giles Dickson

VD

WindEurope

Carin Frost

Transaction Manager

SEB

Pernilla Winnhed

VD

Energiföretagen

Mattias Goldmann

Konferensens moderator, och VD

Fores Tankesmedja

Matilda Afzelius

Ordförande

Svensk Vindenergi

Lotta Bångens

VD

Energieffektiviserings-företagen

Gustav Melin

VD

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio)

Lise Nordin

Energipolitisk talesperson

Miljöpartiet

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson

Centerpartiet

Lars Hjälmered

Energipolitisk talesperson

Moderaterna

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi