El, certifikat och ursprungsgarantier - nu och framöver

När politiken, tekniken och marknaden avhandlats är det dags att sammanfatta prisbilden. Vad blir elen värd framöver när det byggs så mycket vindkraft i Sverige? Lyckas Energimyndighetens stoppregel göra något för certpriserna eller blir ursprungsgarantierna alternativet? Jubileumsåret till ära tar vi också en titt bakåt – när blev vindkraft billigare än andra kraftslag? Och framåt – kommer kolet fortsatt vara marginalprissättande?

Cecilia Bergman

Senior Originator/KAM

Axpo Sverige

Mia Bodin

Delägare

Bodecker Partners